Om

Under åren som gått har jag träffat patienter med alla tänkbara besvär och funnit utmaningen i att alla är unika och har sin historia med sig.


Att hjälpa dig som patient att upptäcka vad du kan förändra, hjälpa dig att få till stånd en förändring och hitta strategier för att vidmakthålla förändringen är en spännande och stimulerande uppgift. Välkommen att höra av dig! Du behöver  inte ha remiss för att komma till mig.

Frikort och högkostnadsskydd gäller.


Elisabeth Karlsson, leg.fysioterapeut, BK-terapeut  och KBT-terapeut


Hur kan jag hjälpa dig?

Kort om Elisabeth


Legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) sedan 1991.

KBT-terapeut sedan 2003.


Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom för individuell- och gruppbehandling sedan 2015.


Specialitet: fysioterapi vid mental ohälsa, psykosomatiska- och stressrelaterade besvär.


Har arbetat som sjukgymnast inom specialistpsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus 1991 - 2015.

Lång klinisk erfarenhet av både individuella behandlingar och olika gruppbehandlingar.


Copyright 2022

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Yxhammarsgatan 8-10

503 31  Borås


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt